Avrasya'nın ilk ve tek Fleksibıl Ambalaj Fuarı PACK-IST

 

PACK-IST, Fleksibıl Ambalaj Fuarı, 2-5 Nisan 2015’te, İstanbul Fuar Merkezi’nde Yağmur Fuarcılık ve FASD (Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği) tarafından üçüncü kez düzenlenecek. İlk kez 2012 yılında İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde Yağmur Fuarcılık ve FASD (Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği) tarafından fleksibıl ambalaj konusunda PACK-IST Fuarı düzenlendi. PACK-IST Fuarı şu an dünyanın ikinci, Avrupa’nın ilk ve tek esnek ambalaj fuarıdır.

 

Fleksibıl Ambalaj sektörü hızla büyüyor

 

Fuarın başarısının en önemli dayanaklarından biri Türkiye’de sektörün büyüklüğü ve ihracat kapasitesinin genişliği olarak görülüyor. 2012’de fleksibıl ambalaj üretim ve satışı 5,5 milyon TL olarak geçekleşti.   Şu an 6,5 milyon TL üretim değerine sahip olduğu tahmin edilen fleksibıl ambalaj toplam ambalaj tüketiminin yüzde 44’ünü oluşturuyor. Üretimin yüzde 45’i ihraç ediliyor. 2012’de ortalama yüzde sekiz büyüyen sektör dünyadaki yatırımcılar için çekim merkezi oluşturuyor.

 

Türkiye’de Fleksibıl ambalaj pazarını büyüten sektörler

 

Türkiye’de Fleksibıl ambalajın en yoğun kullanıldığı gıda ve içecek sektörü ortalama yüzde onbeş büyüyor. Fleksibıl ambalajın yüzde kırk oranında kullanıldığı gıda sanayinde son on yıldaki ihracat artışı Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre dünya ortalamasının üç katıdır. Türkiye dünya’nın 15’ci gıda içecek ihracatçısı konumundadır. Yine Fleksibıl ambalajın yoğun olarak kullanıldığı, tekstil, kozmetik, deterjan, temizlik hijyen ürünleri sektörlerinde de son on yıldır düzenli bir artış mevcuttur.

 

PACK-IST Fuarı, Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçılarının ürün tasarımlarına yer veriyor

 

Yağmur Fuarcılık tarafından düzenlenen 2.Fleksibıl Ambalaj Fuarı PACK-IST, 23-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. PACK-IST Fuarı sektörde yüzün üzerinde katılımcıya, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

 

Bu anlamıyla PACK-IST Fuarı, dünya yatırımcılarının Türkiye Fleksıbıl pazarına yönelen ilgisini tek bir çatı altında toplayan en önemli uzman etkinliğine dönüştü. Teknoloji, tasarım, rekabet gücüyle ve 43 ülkeden 57 ilden gelen sıcak yatırımcısıyla, plastik ve ambalaj sektörünün fuar vizyonunu ileriye taşıyacak anahtar bir proje olduğunu kanıtladı. Sektörün dünya ihracatında söz sahibi; teknoloji, tasarım ve inovasyonda güçlerini kanıtlamış en önemli firmaları, PACK-IST 2013’de yer aldı. PACK-IST’de yer alan firmaların önemli bir bölümü Türkiye’deki ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor ve ihracatın en büyük payını gerçekleştiriyor.

 

PACK-IST katılımcı profilinin, niteliksel olarak birinci sıraya taşınması, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda önemli yatırımcının fuarı ziyaret etmesini ve fuarın ciddi bir ticari büyüklüğe ulaşmasını sağladı.

 

Türkiye 2020 yılında Avrupa'nın Fleksibıl Ambalaj Üretim Üssü

 

FASD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, Plastik&Ambalaj Teknolojisi Dergisi’nin Mayıs 2013 sayısına verdiği röportajda, Fleksibıl ambalaj sanayicilerinin hedefini “2020 yılında Avrupa’nın fleksibıl ambalaj üretim üssü olmak” olarak tarif etmiş ve şöyle demiştir: “Gururla ifade etmek isterim ki sektörümüz, bu hedefimiz doğrultusunda önemli ihracat başarıları elde etmektedir”

 

Bu anlamda sektörün tek uzmanlık fuarı olan PACK-IST’i çok önemsediklerini bildiren Bakioğlu “PACK-IST’in kapsamlı tanıtımı ile önümüzdeki yıllarda özellikle Avrupalı, Afrikalı ve Orta Doğulu gıda üreticileri için ziyaret edilmesi cazip bir fuar haline gelmesini amaçlamaktayız. Elbette bu durum, fuarın katılımcı ve ziyaretçi profili ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, tüm sektör bileşenlerini bu fuarda yer almaya davet ettik, ediyoruz. Üretici ve tedarikçiler bu fuarda ne kadar yoğun bir şekilde yer alırlarsa, müşteriler de o yoğunlukta ilgi gösterecek ve yeni iş ilişkilerinin kurulmasına imkân sağlanacaktır. Bu alandaki çabalarımızla her bir PACK-IST’in bir öncekinden daha başarılı geçmesini hedeflemekteyiz. Bu yıl FPE “Flexible Packaging Europe”’nin PACK-IST’i Sorumlu Direktör düzeyinde ziyaret etmekte olması, bu açıdan güzel bir gelişmedir.” dedi.

 

Yağmur Fuarcılık ve FASD'den güç birliği: PACK-IST

 

FASD, Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği, Türkiye'deki fleksibıl ambalaj sektörünü bir bütün olarak gelişmesi için çalışan ve sektördeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçileri arasına sokmayı hedefleyen sektörel bir yapıdır. 2005 yılında kurularak Türk Fleksibıl Ambalaj Sanayi'nin ulusal ve uluslararası platformda tüm üyelerini başarıyla temsil etmektedir.

 

Yağmur Fuarcılık ve FASD, tanıtım alanında, 2012 yılında işbirliğine giderek "Fleksibıl Ambalaj Fuarı"nı projelendirmiştir.

 

Yağmur Fuarcılık ve plastik ambalaj sanayicileri içinde önemli bir gücü temsil eden FASD ile yapılan güç birliği neticesinde, fuarın katılımcı yapısı, Türkiye ve dünyanın önde gelen firmalarıyla "Teknoloji&Tasarım ve Üretim Büyüklüğü" açısından oldukça önem kazandı. İhracatta ve büyüklükte ilk 1000 sanayi kuruluşu içine giren pek çok FASD üyesi olması ayrıca sevindirici bir durumdur. Tüm bunlar, PACK-IST Fuarı'nın, yakın gelecekte yakalayacağı ivmeye ve büyüklüğe temel kazandırmaktadır.

 

Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi ve PACK-IST güçbirliği

 

Yağmur Fuarcılık, 19 yıldır yayınlanan Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi ve PACK-IST Fuarı'nın gücünü birleştirerek uluslararası alanda 90 ülkede, yurtiçinde, Edirne'den Kars'a 81 ilde fuarın bilinirliliğini arttırdı ve ziyaretçiler açısından çekim merkezi olması sağladı. PACK-IST Fuarı, yayıncılık ve uzmanlık çalışmalarının desteğiyle sağlam bir eksende güçlnirken ulusal ve uluslararası alandaki tanıtım-iştirak olanaklarını ve çekim gücünü daha da artırmış odu.

 

Türkiye'nin tüm şehirlerindeki sanayicilere ulaşma imkanı

 

Yapılan düzenli tanıtım çalışmalarıyla, en fazla ilden ve ülkeden ziyaretçi getiren fuar olma özelliği taşıyan PACK-IST, uluslar arası platformda da üretici ve sıcak talep sahiplerini buluşturan, önemli bir fuardır. Türk üreticilerin dışa açılmasını sağlayan bir platform olma özelliğine sahip olmasıyla da pek çok iş ortaklığı ve ihracat antlaşmasına olanak veren PACK-IST 2013 yurtdışından ve yurtiçinden binlerce ziyaretçi çekti.

 

Yoğun tanıtım çalışmaları sonucu fleksibıl ambalaj üreticilerini, her sene olduğu gibi 2013 yılında da nitelikli ziyaretçilerle bir araya getiren PACK-IST 2013, Türkiye dahil toplam 43 ülkeden gelen 5346 profesyonel tarafından ziyaret edilerek büyük bir başarıya imza attı. Fuarda ticari anlamda da görüşmeler yapa katılımcılar yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerinin yoğun ilgisinden oldukça memnun kaldılar. İş geliştirme sağlayarak birçok iş bağlantıları kuran katılımcılar potansiyel müşteriler ile bağlantı kurma fırsatı yakaladılar.

 

Dünyanın her yerinden ziyaretçiyle buluşma fırsatı

PACK-IST 2013 katılımcıları, yurtdışından gelen 42 ülkenin ziyaretçileriyle buluşma fırsatı yakaladı. Ziyaret gerçekleştiren başlıca ülkeler; İran, Almanya, Ürdün, Bulgaristan, Azerbaycan, Irak, İsrail, B.A.E, Tunus, Romanya, Suudi Arabistan, İtalya, Rusya, Suriye, Bosna Hersek, Mısır, Güney Afrika, Ukrayna, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Kazakistan, Yunanistan, Ermenistan, İrlanda, Kıbrıs, Libya, Makedonya, Türkmenistan, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, Lübnan, Lüksemburg, Özbekistan, Belçika, Fransa, İngiltere, Katar, Kuveyt, Fas.